Публикувано на 25 октомври 2018г.

 

Покана по чл. 82, ал. 4 ЗОП за доставка на бензин А95 и дизел за нуждите на ЦСМП-София, в рамките на РС № СПОР-48/30.12.2016 г.:


Публикувано на 1 ноември 2018г.


Публикувано на 07 ноември 2018г.

 

Публикувано на 05 декември 2018г.