На основание Заповед № РД 17-99/02.09.2015 г. на министъра на здравеопазването и във връзка с положителната акредитационна оценка ЦСМП – София обявява свободните места за следдипломно практическо обучение на лекари с образователна квалификационна степен „Магистър” по специалността „Спешна медицина”, както следва:

ФСМП – София – 17 бр.
ФСМП – Банкя – 1 бр.
ФСМП – Нови Искър – 1 бр.
ФСМП – Ботунец – 1 бр.
ФСМП – Ботевград – 1 бр.
ФСМП – Ихтиман – 1 бр.
ФСМП – Самоков – 1 бр.
ФСМП – Своге – 1 бр.
ФСМП – Годеч – 3 бр.
ФСМП – Костинброд – 1 бр.

Заявления до директора на ЦСМП – София се подават всеки работен ден от 9.00 ч. до 15.00 ч., в отдел ”Медицински дейности”, началник-отдел д-р Мариана Малинова. За информация и справки: д-р Малинова, тел. 02/93 57 256 и 0888 578 007.