Предоставяне на безплатна храна, съгласно Наредба № 11/21.12.2005г. на МТСП и МЗ , за работниците и служителите на ЦСМП – Софийска област, под формата на ваучери за храна

Публикувана на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 25 март 2015 г.

АОП номер: 00173-2015-0003
№ на ел. преписка: изх.№ 1544/25.03.2015 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 25 март 2015 г.

 
 
 
 

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 12 май 2015 г.

 

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 20 май 2015 г.

 

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 17 юни 2015 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 06 юли 2015 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 28 август 2015 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 18 ноември 2015 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 06 декември 2015 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 10 януари 2016 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 06 февруари 2016 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 11 март 2016 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 06 април 2016 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 15 май 2016 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 13 юни 2016 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 12 юли 2016 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 07 август 2016 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 10 септември 2016 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 09 октомври 2016 г.

Публикувано на 08 ноември 2016 г.

Публикувано на 06 декември 2016 г.

Публикувано на 09 януари 2017 г.

Публикувано на 10 февруари 2017 г.

Публикувано на 09 март 2017 г.

Публикувано на 10 април 2017 г.

Публикувано на 09 май 2017 г.

Публикувано на 05 юни 2017 г.

Публикувано на 27 юни 2017 г.

Публикувано на 03 юли 2017 г.