АОП НОМЕР: 00006-2017-0005

Линк към Обявление в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=f02_2014&id=808171&mode=view 

Линк към Решение в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=808170&newver=2

 

Публикувано на 06 октомври 2017 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикувано на 19 октомври 2017 г.

Публикувано на 27 ноември 2017 г.

Публикувано на 11 декември 2017 г.

 

Публикувано на 22 декември 2017 г.

 
 

Публикувано на 05 февруари 2018 г.