АОП НОМЕР: 00006-2017-0005

Линк към Обявление в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=f02_2014&id=808171&mode=view 

Линк към Решение в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=808170&newver=2

 

Публикувано на 06 октомври 2017 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикувано на 19 октомври 2017 г.

Публикувано на 27 ноември 2017 г.

Публикувано на 11 декември 2017 г.

 

Публикувано на 22 декември 2017 г.