Центърът за спешна медицинска помощ – София сключи договор с УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” за специализации на лекарите, които работят в Центъра.

Болницата има отлична акредитационна оценка като база за обучение за повече от 15 клинични специалности. Могат да бъдат избирани специализации по анестезиология и интензивно лечение, спешна медицина, хирургия, съдова хирургия, неврохирургия, детска хирургия, ортопедия и травматология, урология, вътрешни болести и др.

Единственото условие е желаещите да работят на трудов договор в ЦСМП – София.

В изпълнение на стратегията за преодоляване на кадровия дефицит и повишаването на квалификацията на лекарите в Центъра, предстои ръководството да сключи договори и с други университетски болници в столицата.

За повече информация: отдел „Човешки ресурси” на ЦСМП – София

Лице за контакт: Ива Бояджийска, тел.: 02/93-57-230