УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“

УМБАЛ „Света Анна“
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ – София АД

УМБАЛ „Царица Йоанна
ИСУЛ“ – Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна“

НКБ
Национална кардиологична болница

УСБАЛССЗ „Света Екатерина“
Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания „Света Екатерина“

УМБАЛ „Александровска“
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“

ВМА
Военномедицинска Академия

УМБАЛНП „Свети Наум“
Университетска многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум“

УМБАЛ „Свети Иван Рилски”
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“

УАГБ „Майчин дом“
Университетската акушеро-гинекологична болница “Майчин дом“

СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“
Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“

Първа МБАЛ
Многопрофилна болница за активно лечение – София

Втора МБАЛ
Многопрофилна болница за активно лечение – София

Четвърта МБАЛ
Многопрофилна болница за активно лечение – София

Пета МБАЛ
Многопрофилна болница за активно лечение

МБАЛ „Софиамед“
Многопрофилна болница за активно лечение „Софиямед“

МБАЛ „Токуда“
Многопрофилна болница за активно лечение „Токуда“

МБАЛ „Сити Клиник“
Многопрофилна болница за активно лечение „Сити Клиник“

СБАЛО
Специализирана болница за активно лечение по онкология

СБАЛББ „Света София“
Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести „Света София“