Длъжност Телефон Факс Email
Директор 02 9357 221 02 9835224 director@csmp-sofia.bg
Заместник директор 02 9357 202 zam-director@csmp-sofia.bg
Главен счетоводител 02 9357 235 gl-schet@csmp-sofia.bg
Звеждащ отдел „Медицински дейности“ 02 9357 207 med-deinosti@csmp-sofia.bg
Главна сестра 02 9357 255 glavna-sestra@csmp-sofia.bg
Автотранспорт 02 9357 244 avtotransport@csmp-sofia.bg
Правен отдел 02 9357 240 praven-otdel@csmp-sofia.bg
Човешки ресурси 02 9357 230 hr@csmp-sofia.bg