При нужда от спешна помощ винаги звънете на телефон 112!
contacts@csmp-sofia.bg | www.csmp-sofia.bg
Телефонна централа: 02 9357
Вътрешни номера

 

 

 

Форма за обратна връзка