АОП НОМЕР: 00006-2017-0004

Линк към Обявление в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=807138&mode=view

Линк към Решение в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=807164&newver=2

Публикувано на 02 октомври 2017 г.

 
 
 
 

Публикувано на 10 ноември 2017 г.

 

Публикувано на 04 декември 2017 г.

Публикувано на 18 декември 2017 г.

 
 

Публикувано на 22 януари 2018 г.

Публикувано на 29 януари 2018 г.

 
 
 
 

Публикувано на 12 февруари 2018 г.

Публикувано на 25 януари 2019 г.

Публикувано на 07 февруари 2019 г.