АОП НОМЕР: 00006-2018-0003

Линк към Решение в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=829055&newver=2

Публикувано на 08 февруари 2018 г.

 

Публикувано на 20 февруари 2018 г.

Публикувано на 19 март 2018 г.

Публикувано на 27 март 2019 г.