АОП НОМЕР: 00006-2017-0003

Линк към Обявление в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=807166&mode=view

Линк към Решение в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=807164&newver=2

 

Публикувано на 02 октомври 2017 г.

 
 
 
 

Публикувано на 10 ноември 2017 г.

 

Публикувано на 15 декември 2017 г.

 
 

Публикувано на 02 януари 2018 г.

Публикувано на 29 януари 2018 г.