Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за срок от 12 месеца за следните обекти:

1. ЦСМП СОфия, с адрес гр. София, бул. „Васил Левски“ № 129, контролен електромер № 62001093, клиентски номер към „ЧЕЗ Електро България“ АД № 210007015918;

2. Почивна база Добринище, с адрес гр. Добринище, ул. „Хан Аспарух“ № 4, контролен електромер № 310403030, клиентски номер към „ЧЕЗ Електро България“ АД № 210008449538;

3. ФСМП Банкя, с адрес гр. Банкя, ул. „Майор Коста Паница“/“Толбухин“ № 10, контролен електромер № 37763314, клиентски номер към „ЧЕЗ Електро България“ АД № 210007015918;

4. ФСМП Нови Искър, с адрес Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, ап. Медински ц-р, контролен електромер № 3434621, клиентски номер към „ЧЕЗ Електро България“ АД № 210007015918;

5. Гараж Овча купел, с адрес гр. София, ул. „Тинтява“/“Ф.Е.Дзерджински“ № 18, ап. гараж, контролен електромер № 31206143, клиентски номер към „ЧЕЗ Електро България“ АД № 210007015918;

6. ФСМП Ботевград, с адрес гр. Ботевград, ул. „Божко Божилов“ № 1, контролен електромер № 770022 към „ЧЕЗ Електро България“ АД;

7. ФСМП Ихтиман, с адрес гр. Ихтиман, ул. „Шипка“ № 3, контролен електромер № 2764289 към „ЧЕЗ Електро България“ АД;

8. ФСМП Елин Пелин, с адрес гр. Елин Пелин, ул. „Здравец“ № 15, контролен електромер № 2147204 към „ЧЕЗ Електро България“ АД;

9. ФСМП Костененец, с адрес гр. Костенец, ул. „Цариградско шосе“ № 56, контролен електромер № 11714051 към „ЧЕЗ Електро България“ АД;

10. ФСМП Правец, с адрес гр. Правец, ул. „Стара река“ № 5, контролен електромер № 50647338 към „ЧЕЗ Електро България“ АД;

11. ФСМП Костинброд, с адрес гр. Костинброд, ул. „Ломско шосе“ № 35, контролен електромер № 40019912 към „ЧЕЗ Електро България“ АД;

12. ФСМП Годеч, с адрес гр. Годеч, ул. „Градина“ № 1, контролен електромер № 076713 към „ЧЕЗ Електро България“ АД;

13. РКЦ – МБАЛ „Света Анна“ – София, с адрес гр. София, ул. „Димитър Моллов“ № 1, контролен електромер № 075138 към „ЧЕЗ Електро България“ АД.