Доставка и гаранционно обслужване на медицинска апаратура – 5 броя, за нуждите на ЦСМП – Софийска област, съгласно Техническа спецификация, неразделна част от публичната покана и документацията за участие в процедурата

Публикувана на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 10 ноември 2014 г.

АОП номер: 9035781
№ на ел.преписка: изх. № 2613/10.11.2014 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 10 ноември 2014 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 25 ноември 2014 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 01 декември 2014 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 16 декември 2014 г.

Документи, публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област на 01 септември 2015 г.