Продължителността на проекта, който е на стойност 198 000.00 лева с ДДС, е 17 месеца. Обучението се провежда в съответствие с утвърденото Държавно образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията „Парамедик“. Обучението на всеки от включените в проекта лица за придобиване на професионална квалификация „Парамедик“ 3-та степен ще е 960 часа и ще приключи с полагане на изпит.

ЦСМП София изказва благодарност за оказаната от страна на ръководството на НЦОКССМП подкрепа за изпълнение на проекта и остава с надежда за бъдещо ползотворно сътрудничество.