Създадена през 1935 г. столичната „Бърза помощ”, както е популярна и до днес за жителите на града, е най-старото звено за оказване на спешна медицинска помощ в България. Близо осем десетилетия вече екипите на ЦСМП София ежедневно влизат в тежката битка за живота и здравето на жителите в многомилионната столица. Това са хората, които първи научават за трагедиите на града и денонощно се изправят лице в лице с тях. Това са хората, за които само един неуспех при лечението на пациент, може да заличи всички успехи.

Дейност на ЦСМП София

Съгласно Правилника за устройството и дейността на Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ структурата е лечебно заведение, в което медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация. Центърът е с непрекъснат денонощен режим на работа. ЦСМП София се състои от административно-стопански сектор; районна координационна централа (РКЦ) и филиали за спешна медицинска помощ (ФСМП) .

ЦСМП София извършва следната дейност:

 • Оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица;
 • Предоставяне на специализиран спешен транспорт на пациенти, донори и органи, кръв, кръвни съставки и апаратура, републикански консултанти за оказване на спешна медицинска помощ;
 • Осъществяване на обучение на специализанти по спешна медицина.

Дейността на Центъра се осъществява от:

 • Екипи в РКЦ, състоящи се от лекар и медицински специалисти или други специалисти с необходимата квалификация;
 • Реанимационни екипи, състоящи се от лекар, медицински специалист и шофьор;
 • Лекарски екипи, състоящи се от лекар и шофьор;
 • Долекарски екипи, състоящи се от медицински специалист и шофьор;
 • Транспортни екипи, състоящи се от шофьор и санитар, когато такъв се изисква при изпълнението на конкретна задача.

Санитарните автомобили на Центъра носят следната специфична окраска и маркировка:

 • Основен цвят на автомобила – бял;
 • Допълнителен цвят: оранжев – цвят на покрива;
 • Оранжева светлоотразяваща лента с ширина до 40 см опасва цялата кола на височината на дръжките на страничните врати;
 • Знак с изобразена телефонна слушалка и номер 150 се намира върху предните и една от задните врати;
 • Надпис „Спешна медицинска помощ“ от двете страни на санитарния автомобил;
 • Специална светлинна и звукова сигнализация, състояща се от сини сигнални лампи, сини сигнални фарове и сирена;
 • Графично и цветно изображение на отличителния знак на единния европейски номер 112 за територията на Република България по образец.