Д-р Ивелина Георгиева, директор  на Националния център за обучение и квалификация в системата на спешната медицинска помощ проведе обучение по  различни модули от Програмата за парамедици, касаещо структурата и организацията на Спешната помощ в страната.

 

Обучението по модул „Анатомия и физиология”, приключило на 3-ти август т.г., протече при изключителен интерес от страна на курсистите.

Лекциите бяха изнесени от акад. проф. д-р Владимир Овчаров. Академик Овчаров е дългогодишен университетски преподавател с хиляди часове семинари и практика, както и хиляди часове теория на български, немски и английски език.

За практическото обучение бе използвана „Медицинска маса за виртуална дисекция”, интерактивен инструмент за обучение, позволяващо достъп от обширен набор от медицински изображения.