От 08.09.2018 г. до 12.09.2018 г. в гр. Глазгоу, Великобритания се проведе Конгрес по спешна медицина за европейските държави. В него участваха над 2300 представители и делегати от почти всички европейски страни, включително гости и лектори от САЩ, Япония, Южна Корея, Индия и др. В конгреса взе участие и представителство от ЦСМП – София в състав: д-р Стефан Костадинов – ЗРС и д-р Делян Георгиев – ЗРС.
Участието на ЦСМП – София бе ползотворно и постави добри основи за бъдещо сътрудничество с идентичните служби в другите държави и с Европейското дружество за спешна медицина (EUSEM).