Връчването на Свидетелствата за професионална квалификация „Парамедик” трета степен по проект „Обучение за заети лица в ЦСМП – София” ОПРЧР се състоя на 06.12.2018 г. от 11.30 ч. в заседателната зала на ЦСМП – София.

В процес на изпълнение на проект „Обучение на заети лица в ЦСМП – София” бяха връчени свидетелствата за професионална квалификация на 53-ма от общо 100 предвидени по проект, служители на центъра.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е на обща стойност 198 000 лв, от които 168 300 лв. европейско и 29 700 лв. национално съфинансиране.

С проведеното обучение е постигната главната цел на проекта – осигуряване на професионално обучение по специалността „Парамедик” (трета степен на професионална квалификация), което се осъществи с активната подкрепа на Националната агенция за професионално образование и обучение.

Благодарение на европейското финансиране този проект отговори едновременно на няколко сериозни предизвикателства:

  • Сертифицира и припозна като участници в спешната помощ хора с умения, които досега бяха невидими за здравната система;
  • Даде възможност за модернизиране и въведе мерки, отдавна стандарт в съвременния свят към който се стремим.

 

БНТ Новини

DARIK Новините

БНР Новини